dom-dla-dzieci-w-olsztynku-300x200W dniu 23.09.2014 została podpisana umowa dotycząca rozpoczęcia od 1 października 2014r. działalności Spółdzielni Socjalnej  „Tradycja Smaków” w Olsztynku. Spółdzielnia socjalna założona została przez dwie osoby prawne tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Razem” i Gminę Olsztynek.

W ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą społecznym” spółdzielnia otrzymała dotację na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z przystosowaniem pomieszczeń kuchni w Domu Dziecka „Nad jeziorem” w Olsztynku na usługi związane z działalnością gastronomiczno – cateringową.

Spółdzielnia socjalna to taki podmiot, który łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, jako przedsiębiorstwa społeczne daję szanse zatrudnienia, zdobycie doświadczenia i pewności siebie.

W Spółdzielni socjalnej „Tradycja smaków” zostało zatrudnionych 5 osób, w tym 3 osoby bezrobotne i 2 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te posiadają doświadczenie w gastronomii.

Przedmiotem działalności spółdzielni jest przygotowanie i dystrybucja posiłków dla indywidualnych klientów i firm, a także organizacja imprez okolicznościowych (konferencje, domówki, imprezy itd.).

Polub Nas!
Tu jesteśmy!
Polecamy
Administrator